กีฬาเทควันโดกับการลดน้ำหนักพร้อมกับกระชับสัดส่วน

กีฬาเทควันโดเป็นกีฬาที่เน้นการใช้เท้าเป็นหลัก และเป็นกีฬาที่เน้นความรวดเร็วว่องไวในการเตะมากจึงทำให้ร่างกายได้ใช้พลังงานค่อนข้างมากในการฝึกซ้อม ปกติจะใช้เวลาในการฝึกซ้อม 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที แต่ในบทความนี้จะได้ให้แบบฝึกเสริมที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรีดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น ซึ่งคุณควรใช้เวลาหลังการฝึกซ้อมกีฬาตามปกติมาเพิ่มคอร์สพิเศษนี้เพราะหลังการฝึกคอร์สพิเศษนี้เชื่อแน่ว่าคุณคงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว
ท่าเตะพื้นฐานของเทควันโดมี 7 ท่า ซึ่งหากคุณเป็นผู้ที่เล่นกีฬาเทควันโดอยู่แล้วก็คงได้ฝึกกันจนครบถ้วนเมื่อคุณได้สายฟ้าแล้ว แต่ส่วนมากครูฝึกก็มักจะสอนให้ก่อน ถ้าคุณเตะได้ถูกต้องทุกท่าก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อด้วย เพราะแต่ละท่านั้นใช้กล้ามเนื้อและข้อต่อไม่เหมือนกัน ถ้าคุณเตะผิดท่าอาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดตามข้อได้ ดังนั้นในบทความนี้จะเน้นไปที่ท่าพื้นฐานที่ไม่ยากก็คือ ท่า round kick, และท่า chop kick เป็นหลักก่อน อาจเพิ่มท่า front kick ได้ถ้าฝึกกับกระสอบ ในแบบฝึกจะใช้เวลาราวๆ ครึ่งชั่วโมงที่ต้องฝึกแบบแอนแอโรบิค คือใช้พลังงานแบบไม่อาศัยออกซิเจน เริ่มจากการเตะวอร์มท่าพื้นฐาน ข้างละ 5 สลับข้างอีก 5 ให้ครบ 3 ท่าคือ front kick, round kick และ chop kick ครบ 3 ท่าเรียกว่า 1 ยก ทำให้เร็วและทำให้ถูกพักระหว่างยก 1 นาที ทำให้ครบ 5 ยก ชีพจรคุณควรเต้นเกิน 120 ครั้งต่อนาที ให้ลองจับดูว่าเต้นกี่ครั้งใน 15 วินาทีแล้วคูณ 4 เอา เมื่อครบแล้วให้เปลี่ยนเป็นเตะสลับข้างนับ 10 ครั้ง ทำให้ครบ 3 ท่าเรียกว่า 1 ยก ทำให้ครบ 5 ยก โดยไม่พัก ครบแล้วจับชีพจรด้วย การเล่นกีฬาทุกประเภทคุณต้องคอยตรวจสอบร่างกายว่าเป็นอย่างไรด้วย การจับชีพจรก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นักกีฬานิยมใช้ เมื่อเสร็จแล้วพัก 3 นาที ลงกระสอบสอบต่อ ด้วยวิธีการเดียวกัน แต่ลงกระสอบจะเหนื่อยกว่าเวลาพักเมื่อครบ 5 ยกจึงเพิ่มเป็น 3 นาที และสุดท้ายให้ทำการเตะลมตามท่าที่คิดเองแต่ให้จับเวลา 30 วินาที พักระหว่างยกเป็น 2 นาที ทำให้ครบ 5 ยก ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบของการเตะนั้นควรใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ถ้านานกว่านี้แสดงว่าคุณเตะช้าเกินไป ให้เพิ่มความเร็วในการเตะในการฝึกวันต่อไป

และสุดท้ายหลังจากเล่นกีฬาแล้วอย่าลืม คูลดาวน์ด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะกีฬาเทควันโดคุณจำเป็นต้องยืดกล้ามเนื้อทุกส่วนให้ผ่อนคลายมากที่สุดอย่ารีบเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นวันต่อไปสภาพกล้ามเนื้อของคุณอาจไม่พร้อมและเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s