กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิต

เมื่อพูดถึงกีฬาถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนทั้งที่ตั้งใจออกกำลังกายและไม่ได้ตั้งใจออกกำลังกาย การเล่นกีฬาสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา การเดิน การวิ่ง การลุกนั่ง การยกของ ทุกอิริยาบถล้วนเป็นการออกกำลังกาย แต่สิ่งที่จะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้นั้นต้องสามารถทำให้เราพึงพอใจได้ด้วย
ในหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมงทุกคนรู้ดีแต่ละมีใครบ้างที่จะสามารถบริหารจัดการเวลาได้ มีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหลายท่านได้ให้แนววิธีปฏิบัติที่ตรงกันว่าในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นถ้าจะให้มีความสมบูรณ์และมีการปฏิบัติที่เป็นปกติของธรรมชาติต้องทำทุกอย่างให้เหมาะสมตามช่วงเวลาของมัน กล่าวคือ

ควรตื่นนอนเวลา 4.00 น เพราเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้รับอากาศที่ดีในช่วงเช้าทำให้ระบบการทำงานมีความพร้อม
6.00 น. เป็นช่วงเวลาในการทำความสะอาดร่างกาย
7.00 น. เป็นช่วงเวลาในการรับประทานอาหารเช้า
12.00 น. ควรรับประทานอาหารกลางวัน
17.00 น. ควรออกกำลังกาย
18.00 น. เป็นเวลาสำหรับรับประทานอาหารเย็น
22.00 -23.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนนอนหลับ

จะเห็นได้ว่าช่วงเย็นเหมาะสำหรับการออกกำลังกาย ดังนั้น เราควรออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรประจำวันด้วยการเล่นกีฬา และผู้เขียนขอแนะนำให้เล่นกีฬาที่มีความชอบและมีความถนัด เพราะเหตุว่า การได้เล่นกีฬาที่มีความถนัดจะทำให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นกีฬา เมื่อมีการเล่นกีฬาเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงจิตใจสดชื่นเบิกบาน ถ้าปฏิบัติได้ครบทุกกิจกรรมในแต่ละวันก็จะทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานเป็นปกติส่งผลให้ทุกส่วนมีความสมดุลกันและทำหน้าที่ได้ตามธรรมชาติ

ดังนั้นแล้วทุกท่านที่ได้อ่านข้อความนี้ควรให้ความตระหนักในการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เราได้ประโยชน์หลายประการ

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาทิเช่น ประโยชน์ด้านการเงิน เหตุผลเพราะ การเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรงมีแรงในการทำงานได้อย่างเต็มความสามารถและสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานเพราะไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ข้อต่อมาการเล่นกีฬาทำให้ได้ชื่นชมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ที่เล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การปั่นจักรยาน การเตะฟุตบอล การว่ายน้ำ การเต้นแอร์โรบิก ล้วนแล้วแต่ได้ชื่นชมบรรยากาศในสถานที่ของกีฬานั้น ๆ ได้ศึกษาธรรมชาติบริเวณโดยรอบ

สุดท้ายประโยชน์ในการได้รู้จักกับบุคคลทั่วไปอย่างเป็นมิตร เพราะการเล่นกีฬาต้องใช้ผู้เล่นหลายคนจึงจะมีความสนุกเป็นเกมที่น่าท้าทายจึงทำให้ผู้คนทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยได้มาเล่นกีฬาร่วมกันจนกลายเป็นเครือข่ายและสมาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ท่านใดที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายขอให้ใช้เวลานับจากนี้เริ่มเล่นกีฬาอย่างมีความสุขกันเถิด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s