เล่นกีฬาระหว่างเรียน ดีอย่างไร

ในแต่ละปีการศึกษา วิชาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ วิชาพลศึกษา หรือวิชาที่เราต้องเล่นกีฬา อย่างใดอย่างหนึ่ง ลองมาทบทวนกันดูว่าตั้งแต่เรียนระดับประถม มัธยม เราเคยเล่นกีฬาอะไรกันมาบ้าง ว่ายน้ำ ปิงปอง ยิมนาสติก บาสเกตบอล แบดมินตัน เทนนิส วอลเล่ย์บอล แชร์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ กีฬาชักกะเย่อ กระโดดเชือก กรีฑาซึ่งเป็นกีฬาที่เกี่ยวกับการวิ่งประเภทต่างๆ หรือกีฬาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่นยูโด ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวญี่ปุ่น เทควันโดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวเกาหลี ซึ่งปัจจุบันทั้งยูโดและเทควันโดกลายเป็นกีฬาสากลประเภทบุคคลและเป็นกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกด้วย

แต่ทำไมเมื่อพ้นปีการศึกษานั้นๆแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเลิกเล่นกีฬาต่างๆเหล่านั้นไป มีน้อยคนที่จะเล่นต่อแบบเอาจริงเอาจัง และเอาดีจนกลายเป็นนักกีฬาไป ในขณะที่หลายคนก็ทำคะแนนสอบในวิชาพลศึกษาได้ดีทุกปีการศึกษาแต่ก็เลิกเล่นกีฬานั้นๆเมื่อสอบผ่าน หากจะวิเคราะห์ว่าทำไมนักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่เล่นกีฬาที่ได้เรียนแต่ละปี เหตุผลข้อแรกคือ ความไม่ชอบกีฬานั้นเพราะถูกบังคับเรียนไม่ได้เลือกเรียนเอง หลายคนจึงเรียนเพื่อสอบเอาคะแนนเพียงอย่างเดียว เมื่อสอบผ่านก็เลิกเล่น เหตุผลข้อที่สองคือ แม้จะมีความชอบแต่กีฬาบางประเภทต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง หรือต้องเล่นกับผู้อื่น และเมื่อขึ้นชั้นเรียนใหม่ก็ต้องเรียนกีฬาประเภทใหม่ จึงไม่มีเวลาฝึกกีฬาที่ชอบอีกต่อไป ข้อที่สามคือ ขาดอุปกรณ์ในการเล่น เพราะไม่มีเงินซื้อใหม่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการเล่นกีฬาในระดับนักเรียนก็มีประโยชน์มากมาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง เพราะได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายตั้งแต่วัยเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนา ได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว การประสานสายตา มือ แขนขา กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกาย ทำให้เด็กเติบโตมีพัฒนาการสมบูรณ์ทุกๆด้าน ได้ใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น หากมีการแข่งขัน ก็จะเรียนรู้การแพ้ ชนะ เห็นคุณค่าในตัวเอง และผู้อื่น ในด้านจิตใจ กีฬาก็จะให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ฝึกการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากสมาคมโรคหัวใจในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยโดยเก็บสถิติผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และได้ติดตามผลต่อไปถึงชั้นประถมปีที่ 7 พบว่าเด็กที่ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอยู่เป็นประจำ จะมีผลการเรียนที่ดีกว่าเด็กที่ไม่เล่นกีฬา และมีงานวิจัยอื่นๆสนับสนุนว่าการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้เรียนเก่งแล้วยังช่วยให้มีสมาธิที่ดียิ่งขึ้น และเด็กที่เล่นกีฬาก็มักจะเป็นเด็กดี ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s