ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาความเป็นเลิศของเรา

เมื่อพูดถึงการศึกษา ตั้งแต่ ปี 2000 เป็นต้นมา ซึ่งผ่านมา 16 ปีแล้วนั้น การศึกษาเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสและสร้างความรู้ให้กับเยาวชน มีนักวิชาการกล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความสามารถ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะมีความสามารถด้านใดโดยสรุปแล้วมนุษย์มีความสามารถหลายด้านผู้เขียนขอยกตัวอย่างพอสังเขป คือ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปะ และความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น

ดังนี้แล้วระบบการศึกษาจึงตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยให้ความสำคัญด้วยการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยเฉพาะทางด้านกีฬา ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมาประเทศไทยได้มีการส่งเสริมทางด้านกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้จากการเปิดวิทยาลัยพละศึกษา การจัดตั้งสโมสรฟุตบอล สโมสรวอลเล่ย์บอล สโมสรแบดมินตัน และอีกมากมาย และที่เห็นได้ชัดเจนคือผลงานของนักกีฬาไทยสามารถไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกหลายรายการ

เมื่อประมวลผลข้อมูลที่ผู้เขียนกล่าวมาแล้วเบื้องต้นจะเห็นได้ว่ากีฬาเริ่มเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับ โดยที่นักกีฬาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งแต่เขาสามารถประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคนที่เรียนเก่งหลาย ๆ คน ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันผลักดันวงการกีฬาของประเทศไทยจนมีนักกีฬาอาชีพหลายสาขา เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถและได้มีทางเลือกของเขาตามศักยภาพ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในโลกมืด เป็นคนที่มีปมด้อย น้อยเนื้อต่ำใจที่เกิดมาไม่มีความสามารถทางด้านวิชาการ กีฬาสามารถสร้างคนให้เป็นคนจริง ๆ กีฬาสามารถสร้างความสุขความสมหวังให้กับคนทั้งชาติ เมื่อท่านเชียร์กีฬาท่านจะรู้สึกถึงความสุขความสมหวังที่ได้รับโดยไม่ต้องเสียเงิน โดยการลงทุนที่น้อยมาก ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ ควรเปิดโอกาส ควรช่วยกันหาความเลิศของลูกด้วยการส่งเสริมเด็กที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ส่งเสริมด้วยการหาโอกาสให้กับเด็ก ส่งเสริมด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่เขาต้องการ หาโอกาสได้พัฒนาฝีมือด้วยการแข่งขัน

เพราะเขาอาจจะประสบความสำเร็จทางด้านกีฬาก็ได้ ไม่ควรฝักใฝ่แต่จะให้เด็กต้องประกอบอาชีพตามความนิยมอย่างหมอ ครู ทหาร ตำรวจ หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาไม่ชอบ เพราะมนุษย์เราถ้าทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบแล้วสามารถทำได้ดีเพราะนั่นคือศักยภาพและพรสวรรค์ของเขา

เรามาร่วมกันส่งเสริมการเล่นกีฬา พัฒนาการกีฬา ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม หรืออย่างน้อยที่สุดก็ส่งเสริมด้วยการดูกีฬา เชียร์กีฬาโปรดก็ยังดี เพื่อกีฬาจะได้รับการยอมรับจากทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยการเล่นกีฬา ให้กีฬาเป็นอัตลักษณ์ประจำตัว และเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เมื่อพุดถึงกีฬาต้องนึกถึงเรา เมื่อพูดถึงกีฬาต้องนึกถึงเมืองไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s