เล่นกีฬาพัฒนาสมอง

คงมีตัวอย่างหลายคนที่มีผลการเรียนอยู่ในอันดับต้นๆแล้วก็ยังมีความสามารถทางด้านกีฬาอีกด้วย นั่นก็คือเป็นบุคคลที่น่าอิจฉาเป็นอย่างมากที่ชีวิตดูก็ไม่ได้เคร่งครัดกับอะไรจนเครียด แต่กลับสามารถทำกิจกรรมอะไรก็ได้เหมือนคนอื่นๆ และก็ทำได้ดีเสียด้วยเรียกว่า เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรมเลยก็ว่าได้

ความลับไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์ของคนคนนั้นหากแต่เป็นผลจากการเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมต่างหาก ผลที่ได้ตามมาก็คือระบบการไหลเวียนโลหิตที่สมดุล จึงทำให้สมองมีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเท่าที่มนุษย์จะสามารถพัฒนาได้ การเล่นกีฬาช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายถึง 2- 3 เท่าตัว การที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนั้นจะทำให้เส้นเลือดฝอยสามารถเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น หากนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงน้ำป่าที่ไหลมาตามเส้นทางซึ่งหากปริมาณน้ำมีมากมันก็จะพยายามหาเส้นทางไหลเท่าที่จะทำได้เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทัน เส้นเลือดฝอยเองก็เช่นเดียวกัน ในขณะที่มีการเล่นกีฬานั้นเลือดถูกสูบฉีดจากหัวใจอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองให้ได้เพียงพอกับความหนักในการเล่นกีฬา หากเลือดไหลเวียนนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองไม่ทันอาการที่เกิดขึ้นก็คือหน้ามืด ซึ่งสามารถพบได้สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นกีฬาในช่วงวันแรกๆ และอาการเหล่านี้ก็จะหายไปในเวลาไม่เกิน 3 วัน เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าร่างกายมีการปรับตัวให้พร้อมกับการเล่นกีฬาแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลมากหากพบอาการเช่นนี้

ในผู้ที่มีการเล่นกีฬาควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมไปด้วย สมองจะได้รับการพัฒนาส่วนใดก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำว่าเป็นการใช้งานสมองส่วนใด หรือซีกใด เมื่อสมองส่วนนั้นถูกกระตุ้นให้ทำงาน ก็จะมีความต้องการออกซิเจนมากขึ้นเพื่อช่วยให้การทำงานของสมองส่วนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อมีการเล่นกีฬาเส้นเลือดฝอยก็สามารถแตกแขนงได้เร็วขึ้นปริมาณมากขึ้นดังเหตุผลข้างต้นนั้น ผู้ที่เล่นกีฬาและทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่เป็นประจำจึงมีศักยภาพของสมองที่เหนือกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังอย่างชัดเจน บุคลิกของคนเหล่านั้นก็จะมีรูปแบบเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์คือมีความสามารถในการตัดสินใจได้เร็ว มีบุคลิกความเป็นผู้นำสูง และผลที่ตามมาก็คือสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว และมีประสิทธิภาพด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามผลต่างๆเหล่านี้มีโอกาสที่จะเสื่อมถอยลงได้หากไม่ได้มีการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากต้องการที่จะพัฒนาสมองอย่างจริงจังแล้วล่ะก็ควรเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นกิจวัตรหนึ่งของชีวิตไปเสียเลย เท่านี้สมองก็สามารถที่จะพัฒนาได้ยาวนานแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s