เล่นกีฬา พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

การเล่นกีฬานอกจากทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด ลดน้ำหนัก ผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยแล้ว หากมีการวางแผนการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่ใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อทั่วร่างกายให้สมดุลกันผลที่ตามมาก็คือมีรูปร่างที่แข็งแรงสมส่วน ไม่มีส่วนไหนใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป ทุกส่วนจะกระชับทำให้มีบุคลิกดี มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

การเล่นกีฬาแต่ละประเภทสามารถใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อแบ่งประเภทของกล้ามเนื้อแล้วพบว่ากล้ามเนื้อในร่างกายที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาออกกำลังกายจะมี 2 ประเภทคือ กล้ามเนื้อมันใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถพัฒนาได้เมื่อมีการออกกำลังกายด้วยประเภทกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อประเภททนทาน ช้า หนัก นาน เช่น กีฬาประเภทฟิตเนส การวิ่งระยะกลางถึงไกลแบบไม่ทำเวลา เป็นต้น ซึ่งกีฬาเหล่านี้จะมีการใช้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนแบบออกแรงมาก และใช้เวลานานๆ กล้ามเนื้อมัดใหญ่จึงพัฒนาได้ดีเพราะมีการใช้พลังงาแบบแอโรบิคก็คือใช้ออกซิเจน ภาพรวมที่จะมองเห็นก็คือขนาดของกล้ามเนื้อที่ขยายใหญ่ขึ้น ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กสามารถพัฒนาได้เมื่อมีการออกกำลังกายด้วยกีฬาประเภทที่ทำเวลา หรือทำเร็วๆ อย่างเช่นการวิ่งสปีด การแอโรบิค การปั่นจักรยานแบบเร็ว กีฬาต่อสู้ เป็นต้น กีฬาเหล่านี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้การกระชากกล้ามเนื้อในช่วงสั้นๆ เร็วๆ กล้ามเนื้อมัดเล็กจึงพัฒนาได้ดีเพราะมีการใช้พลังงานแบบแอนแอโรบิค หรือการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน จะสังเกตได้ว่าถ้าร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานแบบแอนแอโรบิคนั้นในขณะที่ออกกำลังกายจะมีการกลั้นหายใจ เช่น ขณะวิ่งแข่งระยะสั้นคุณจะมีการกลั้นหายใจเป็นช่วงของการวิ่งไปไม่ได้หายใจตลอดการออกกำลังกาย ภาพรวมก็คือขนาดของกล้ามเนื้อจะไม่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่จะมีความคมชัดมากขึ้น เห็นเป็นรูปร่างของกล้ามเนื้อที่สวยงาม ดังนั้นการพัฒนากล้ามเนื้อควรทำควบคู่กันไปทั้งมัดใหญ่และมัดเล็ก เพื่อให้ขนาดกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นและคมชัดขึ้นนั่นเอง

สิ่งที่ต้องระวังก็คือการเล่นกีฬาหากเล่นเพียงประเภทเดียวจะทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้พัฒนาโดยเท่ากันทุกส่วน ควรมีการเปลี่ยนประเภทกีฬาบ้าง เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ แบดมินตัน ควรเล่นสลับกันไปเป็นต้น เพราะผลที่เกิดจากกล้ามเนื้อที่พัฒนาไม่เท่ากันนั้นอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บข้อโดยไม่รู้สาเหตุก็ได้ เช่น เจ็บข้อเข่าด้านในแสดงว่ากล้ามเนื้อขาด้านในไม่ได้รับการพัฒนา มักเกิดกับนักวิ่งระยะไกล เพราะเป็นกีฬาที่เน้นการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นหลัก แต่กล้ามเนื้อข้างเข่าด้านในเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กจึงไม่ได้รับการบริหาร วิธีแก้ก็คือใช้การทำ weight training โดยการออกแรงดันเข่าให้หุบและกางออกด้วยเครื่องต้านแรง ใช้เวลาประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยบรรเทาอาการได้ เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s