เล่นกีฬาต้านริ้วรอย

ถ้าคุณเคยสังเกตจะพบว่าคนในวัยเดียวกัน คนที่เล่นกีฬาเป็นประจำจะดูอ่อนวัยกว่าคนที่ไม่เล่นกีฬา ลองมาทำความเข้าใจกันดูว่าการเล่นกีฬามีส่วนช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัยได้อย่างไร ปกติแล้วร่างกายของมนุษย์นั้นมีกระบวนการสร้างอนุมูลอิสระ( Free Radical ) อยู่เป็นปกติอยู่แล้ว เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากกระบวนการภายในร่างกายและก็มีการกำจัดออกเป็นปกติอยู่แล้วเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันร่างกายเองก็รับมาจากภายนอกด้วย เช่น จากอาหารบางชนิด จากการประกอบอาหาร หรือแม้กระทั่งจากสิ่งแวดล้อมเช่นจากแสงอาทิตย์ซึ่งมีรังสีอัลต้าไวโอเล็ต(UV) การแผ่รังสี หรือแม้กระทั่งจากมลภาวะ ซึ่งหากร่างกายกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้ได้น้อยลงก็จะทำให้เกิดริ้วรอยได้ตามวัย หรือริ้วรอยก่อนวัยก็ได้

ในปฏิกิริยาภายในร่างกาย การกำจัดอนุมูลอิสระจะมีประสิทธิภาพเมื่อร่างกายมีกระบวนการเผาผลาญที่ดีพอหรือเรียกว่ามีอัตราเมตาบอลิซึม ที่เหมาะสม นั่นหมายความว่าในกลุ่มคนที่มีการเล่นกีฬาออกกำลังกายอยู่เป็นประจำจะทำให้ร่างกายมีอัตราเมตาบอลิซึมที่ดีทำให้สามารถกำจัดอนุมูลอิสระได้ดีขึ้น อนุมูลอิสระเหล่านี้จะถูกขับออกมาจากกระบวนการหายใจได้ ความลับอย่างหนึ่งก็คือ เทโรเมอเรส(Teromeres) ที่เป็นเอนไซม์พิเศษที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ส่วนปลายของสารพันธุกรรม DNA ส่วนปลายที่เรียกว่า เทโรเมียร์( Teromere ) ร่างกายมีกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อชดเชยเซลล์ที่สูญเสียไป ทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์เทโรเมอเรสจะสั้นลงทุกครั้งจนเมื่อสั้นมากๆแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดการแบ่งเซลล์ นั่นเป็นเหตุผลว่าริ้วรอยที่เกิดขึ้นตามวัยนั้นไม่สามารถถูกชดเชยได้ด้วยการแบ่งเซลล์ร่างกาย

ในกลุ่มผู้ที่มีการเล่นกีฬาจะมี เทโรเมียร์ที่ยาวกว่าผู้ที่ไม่เล่นกีฬาและอยู่ในวัยเดียวกันทำให้กระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อชดเชยเซลล์ที่สูญเสียไปนั้นทำได้เป็นระยะเวลานานกว่า ดังนั้นในผู้ที่มีการเล่นกีฬาอยู่อย่างสม่ำเสมอจะมีผลทำให้ดูมีอายุที่อ่อนกว่าวัยได้เพราะร่างกายสามารถกำจัดอนุมูลอิสระไปพร้อมกับการที่ร่างกายสร้างเซลล์ร่างกายขึ้นมาเติมเต็มเซลล์ที่หมดอายุไปได้ แม้ว่าขนาดความยาวของเทโรเมียร์ดังกล่าวนั้นจะมีขนาดที่สั้นลงตามอายุที่มากขึ้นก็ตาม แต่หากมีการออกกำลังในระดับที่เหมาะสมไม่หนักจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใด ก็จะสามารถชะลออัตราการหดสั้นลงของเทโรเมียร์ได้ดีทั้งสิ้น ซึ่งหากมีการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดแล้วสามารถทำให้ริ้วรอยตามวัยเกิดได้ช้ากว่าคนที่ไม่เล่นกีฬาแล้วทำให้ดูอ่อนกว่าวัยได้อย่างน้อย 10 ปีทีเดียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s