ยิมนาสติก กีฬาที่เน้นความแข็งแรงไปพร้อมกับท่วงท่าที่พริ้วไหวสง่างาม

“ศิลปะแห่งการเปลือยเปล่า” เป็นความหมายแต่เดิมของกีฬายิมนาสติก ซึ่งแปลมาจากคำว่า Gymnos เป็นภาษากรีก แปลว่า Nude หรือแปลว่า Naked Art ความสวยงามของการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าต่างๆอย่างคล่องแคล่วและลงตัว กลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดและน่าจับตามองเป็นอย่างมากจากผู้เล่นและผู้ชม

กีฬายิมนาสติกเริ่มถือกำเนิดขึ้นแต่ยุคประวัติศาสตร์กรีกโบราณ ซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงการขยับร่างกายด้วยวิธีการใดก็ได้ให้เกิดท่าทางที่สวยงาม กิจกรรมไหนที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างแข็งแรงและงดงามก็จะเรียกกิจกรรมนั้นว่ายิมนาสติกทั้งหมด ทั้งการวิ่ง เดิน ไต่เชือก การยกน้ำหนัก ตลอดจนศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆ ผู้เล่นจะมีวิธีการฝึกได้ทั้งมือเปล่า หรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์อื่นด้วยก็ได้ สถานที่ซึ่งใช้ฝึกเรียกว่า โรงฝึกพลศึกษา แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปยุคสมัยเริ่มก้าวหน้าคำจำกัดความของกีฬายิมนาสติกก็เปลี่ยนไป เนื่องด้วยกิจกรรมที่นำมาประกอบท่าทางต่างๆได้รับการพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์และถูกจัดให้เป็นกีฬาแต่ละประเภทของตัวมันเอง จะเหลือไว้บางอย่าง เช่น การทดสอบความสามารถของตนเอง อย่างการทรงตัว ราวทรงตัว กายบริหาร ยืดหยุ่น ไต่เชือก ราวเดี่ยว ราวคู่ ต่อตัว ม้าหูและม้าหมุน เป็นต้น ต่อมาเมื่อถึงยุคเสื่อมลงของกรีก วัฒนธรรมต่างๆก็เริ่มกระจายตัวไปยังดินแดนอื่น ยิมนาสติกก็เช่นกันได้เริ่มเข้าไปถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกาและเป็นที่นิยมอีกครั้ง ส่วนในไทยสันนิษฐานว่าได้เข้ามาโดยการที่รัชกาลที่ 5 ได้ส่งข้าราชการของไทยไปศึกษาที่ยุโรปจึงได้นำการออกกำลังกายในรูปแบบของกีฬายิมนาสติกมาเผยแพร่ โดยเริ่มจากตามหน่วยงานราชการ และหน่วยทหาร จนกลายเป็นที่นิยมอย่างทั่วถึง กีฬายิมนาสติกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ยิมนาสติกสากล ยิมนาสติกลีลา ยิมนาสติกกายกรรม (ยิมนาสติกผาดโผน) ยิมนาสติกสากลแบ่งให้ชายมี 6 อุปกรณ์ คือ บาร์เดี่ยว บาร์คู่ ห่วง ม้าหู ม้ากระโดด และฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ส่วนฝ่ายหญิงมี 4 อุปกรณ์ คือ บาร์ต่างระดับ คานทรงตัว ม้ากระโดด และฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ทางด้านยิมนาสติกลีลา จะมีแค่ประเภทหญิงเท่านั้นโดยทำการแสดงบนฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ควบคู่ไปกับเสียงดนตรี โดยมีอุปกรณ์อยู่ 5 อย่างคือ ริบบิ้น บอล คทา หรือคลับ เชือก และห่วง ยิมนาสติกทั้งสองประเภทนี้จัดอยู่ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์ยิมนาสติกสากล ส่วนยิมนาสติกกายกรรมนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสหพันธ์แต่ก็นับได้ว่าเป็นที่สนใจและนิยมเป็นอย่างมากต่อประชาชน การเล่นและแข่งขันจะมีทั้งประเภทเดี่ยว คู่ และทีม ในประเภทเดี่ยวภายใต้เวลา 4-5 นาที จะต้องทำการแสดงท่ายืดหยุ่นต่างๆติดกันบนฟลอร์จำนวน 3-5 ชุด (ประกอบไปด้วยมีท่าบังคับ 3 ชุด ท่าสมัคร 3 ชุด) ส่วนประเภทคู่และทีมผู้เล่นจะต้องแสดงท่าทางให้กลมกลืนและต่อเนื่องอย่างถูกจังหวะภายใต้เสียงดนตรีประกอบ กีฬายิมนาสติกแต่ก่อนนั้นอนุญาตให้มีการแข่งแต่ประเภทชาย จนเมื่อ พ.ศ. 2471 จึงได้จัดแข่งในประเภทหญิงด้วย

กีฬายิมนาสติกไม่ใช่แค่การขยับร่างกายเรื่อยเปื่อย แต่ต้องรู้จักการบังคับร่างกายอย่างถูกวิธีด้วยจึงจะออกมาอย่างสง่างาม ทั้งนี้ยิมนาสติกถือเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มาก ผู้เล่นจะได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง บุคลิกดี ร่างกายมีความยืดหยุ่น กระฉับกระเฉง และมีผลดีต่อจิตใจเป็นอย่างมาก ทำให้ใจเย็น สุขุม รอบคอบ เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าตัดสินใจ โดยเฉพาะกับเด็กๆหากได้ลองเล่นกีฬายิมนาสติกจะทำให้พวกเขาเกิดสมาธิ มีระเบียบวินัย หากได้โอกาสแข่งขันจะทำให้ตัวเด็กรู้จักคำว่าแพ้-ชนะ และพวกเค้าจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมากคนหนึ่งในสังคม.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s