เล่นกีฬา ต้องรู้พัฒนาการร่างกาย

สำหรับมือใหม่ที่เพิ่มเริ่มเล่นกีฬา จะเกิดคำถามขึ้นมากมายไม่ว่า ควรทำอะไรบ้างในการเล่นกีฬาในแต่ละครั้ง? ควรเพิ่มระดับความหนักในการออกกำลังกายหรือยัง? ร่างกายมีความฟิตขึ้นบ้างหรือไม่? ทำอย่างไรให้ร่างกายฟิตขึ้น? หรือแม้กระทั่ง เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บควรทำอย่างไร? คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จริงๆมีมากมายแต่ก็มักจะเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อ่านแล้วก็ชวนให้เวียนหัว ในบทความนี้จึงได้แปลความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นมาเป็นภาษาชาวบ้าน เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธีในการเล่นกีฬาต่อไป

การเริ่มเล่นกีฬาสิ่งที่ควรจะสังเกตเกี่ยวกับตัวเองเลยก็คือสภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้าง ให้สังเกตอาการเหล่านี้คือขณะหายใจเข้าสุดออกสุดรู้สึกหายใจได้เต็มปอดดีหรือไม่ ขณะนั่งปกติหายใจถี่หรือไม่ 2 ข้อสังเกตเบื้องต้นนี้เป็นสิ่งที่ใช้วัดความฟิตของคุณ คนที่มีสภาพร่างกายที่ฟิตจะหายใจลึก ช้า เต็มปอด ในขณะที่ตั้งใจหายใจเข้าจะหายใจเข้าได้ลึกและจะรู้สึกได้ว่าอากาศเข้าไปเต็มปอดดี ทั่วถึง ข้อสังเกตต่อไปให้ลองเล่นกีฬาประเภทที่เลือกแล้วลองสังเกตอาการของแต่ละวันตั้งแต่วันแรกเลย คือ เล่นกีฬาไปนานเท่าใดจึงเริ่มเหนื่อย เล่นกีฬาไปนานเท่าใดจึงเหนื่อยหนักจนเล่นต่อไม่ไหว ขณะที่มีอาการเหนื่อยหอบนั้นเกิดอาการหน้ามืดตามมาหรือไม่ 3 อาการนี้จะใช้เป็นสิ่งที่ชี้บอกว่าสภาพร่างกายของคุณมีการปรับตัวให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกายหรือยัง และยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าเมื่อใดจะสามารถเพิ่มความหนักและนานในการเล่นกีฬาได้ ในตอนเริ่มเล่นกีฬาวันแรกสำหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นกีฬาเลยจะเริ่มเหนื่อยตั้งแต่ไม่เกิน 5 นาทีแรก อาการหายใจหอบถี่ จนเกิดอาการหน้ามืดตามมา วิธีการคือให้พักซักครู่ ถ้าดีขึ้นแล้วให้ลองเล่นกีฬาต่อไปอีกหากยังมีอาการเดิมให้หยุดพักเลยในวันนั้น อาการที่บ่งบอกว่าเล่นกีฬาต่อไปไม่ไหวก็คือหายใจหอบมากจนแน่นหน้าอก หรือเกิดอาการเป็นตะคริว ควรหยุดพักทันที

อาการหน้ามืดมักหายไปในเวลาไม่เกิน 3 วันของการออกกำลังกายปกติเนื่องจากร่างกายมีการปรับสภาพกล้ามเนื้อ ปอด ให้พร้อมสำหรับกิจกรรมที่หนักขึ้น ดังนั้นในช่วงวันแรกๆให้อดทนหน่อยเมื่อพ้นช่วง 3 – 5 วันไปแล้วก็จะเคยชินเอง หลังออกกำลังไปได้ซักระยะหนึ่งประมาณ 1 เดือนขึ้นไปให้สังเกตอาการทั้ง 5 อีกครั้ง คุณควรจะพบว่าคุณหายใจช้าลง แต่หายใจแล้วเต็มปอดมากขึ้น ขณะที่ออกกำลังกายมีอาการเหนื่อยแต่ไม่ถึงกับหอบจนหน้ามืด และสามารถเล่นกีฬาได้จนหมดเวลาของการออกกำลัง ไม่เกิดอาการตะคริว ซึ่งหากมีสัญญาณบ่งบอกดังนี้แสดงว่าคุณสามารถที่จะเพิ่มความหนักและความนานในการเล่นกีฬาได้อีก 1 ใน 10 เช่นเดิมออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงก็สามารถเพิ่มเวลาเป็น 33 – 35 นาทีได้ เวลาที่ว่านี้ต้องไม่รวมการ warm up และ cool down ซึ่งต้องทำก่อนและหลังออกกำลังกายอยู่เสมออยู่แล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s